Ekumeniska böneveckan 20-23 januari

20 jan kl. 18.00 – kvällssamling i Filadelfia Marieholm

21 jan kl. 18.00 – kvällssamling i Equmeniakyrkan

22 jan kl. 18.00 – kvällssamling i Åsenhöga kyrka

23 jan kl. 10.00 – Gudstjänst i Equmeniakyrkan