Gudstjänst

Predikan av Lasse Svensson. Sång och musik av Alexandra Palmqvist och Frank Ambjörnsson. Gr.7.

Gudstjänst

Predikan av Lasse Svensson. Sång och musik av Maria Bergström och Birgitta Olsson. Nattvard. Gr. 8.