Barn och unga

Åsenhöga Equmenia ansvarar för församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen är ansluten till equmenia. Åsenhöga Equmenia har möten och samlingar i Equmeniakyrkan Åsenhöga under vinterhalvåret men under sommaren så flyttar vi ned en stor del av vår verksamhet till vårt sommarhem Skogsgläntan.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.