Vår historia

Under senare delen av 1800-talet började s.k. ”resepredikanter” resa runt och förkunna i bygden och man samlades i hemmen för att lyssna på Guds ord och fira nattvard. Detta var upprinnelsen till att församlingen bildades.

1876 byggdes Hults missionshus och fyra år senare bildades Åsenhöga Missionsförsamling. Man var vid bildandet 12 medlemmar. 1909 bildades en ungdomsförening, som senare kom att kallas Åsenhöga SMU (nuvarande Åsenhöga Equmenia).

Medlemsantalet ökade och 1932 byggdes ett nytt missionshus i Åsenhöga där den nuvarande Equmeniakyrkan är belägen. I samband med detta anställdes på deltid en pastor och församlingsföreståndare. 1944 slogs de båda församlingarna i Hult och Åsenhöga samman.

1959 och 1990 genomfördes större ombyggnad och renovering av Missionskyrkan i Åsenhöga och Verksamheten i Hults Missionshus avslutades 1976.

2008 gjordes en större ombyggnad av Åsenhöga Missionskyrka då man byggde en helt ny kyrksal, utökade ungdomslokaler samt nytt kök och serveringsvåning. 

I september 2018 bytte församlingen namn till Equmeniakyrkan Åsenhöga.