Åsenhöga Brassband

Benämningen Brass Band kommer av det engelska ordet brass som betyder mässing. Bland instrumenten i ett brassband hittar vi kornetter, flygelhorn, althorn, bariton, eufonium, trombon, tuba och slagverk. Åsenhöga Brass Band har cirka 35 medlemmar från 14 år och uppåt.
Orkestern startades 1962 som ett led i församlingens satsning på ungdomsarbete och musikverksamhet. Vårt huvudsyfte är att spela i gudstjänster men även att synas och höras utanför kyrkans väggar. ÅBB arrangerar årligen konserter och en och annan resa. Vi är medlem i SMM (Svenska Missionskyrkans Musikkårer) och SBBF (Svenska Brassbandförbundet) och vi brukar varje år delta i brasstävlingarna i Värnamo. Vi har även en ungdomsorkester som heter ÅYBB – Åsenhöga Youth Brass Band

Vill du vara med och spela? Kontakta oss för mer information. Vi har repetition varje torsdag kl. 19.00-21.00. Besök gärna brassets hemsida.

Ledare är Olof Forsberg 070-556 74 11