Kontakt

Välkommen till oss!

Equmeniakyrkan Åsenhöga

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns här för dig.

Olof Forsberg

Ordförande församlingen

070-556 74 11

styrelsen@asenhogamission.se

Fredrik Brandö

Ordförande Equmenia

070-964 72 25

ur@asenhogamission.se

Adine Brandö

Kassör i Equmeniakyrkan & Equmenia

070-692 50 08

Equmeniakyrkan Åsenhöga
Gökvägen 4
335 93 Åsenhöga