Åsenhöga Youth Brass Band

Åsenhöga Youth Brass Band (ÅYBB) är en ungdomsorkester för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år. ÅYBB repeterar torsdagar 17.45-18.45 och är en del av ungdomsarbetet i Equmeniakyrkan Åsenhöga. Alla som spelar brassinstrument är välkomna att vara med i ÅYBB.

Kontakta Olof Forsberg 070-556 74 11 för mer information.